Tenvir

Naše

Aktivnosti

Odmah počevši sa radom, naša organizacija je već pripremila neke projekte, koji će se realizovati u bliskoj budućnosti. Jedan od prvih velikih projekata je i online debata, otvorenog tipa, gdje bi se više timova takmičilo do prvog mjesta. Taj projekat je pokazao veliko interesovanje, u više dijelova kako naše regije, tako i među susjedima.

0