Oni koji u prošlosti razmatraše da li je žena ljudsko biće, danas oni koji su slični njima razmatraju o hidžabu. Istinske vrijednosti se ne brane. One same odišu i pokazuju kakve su istinski. Žena je oduvijek bila inspiracija muškome rodu u svemu: poeziji, umjetnosti, životu, iako u jednom periodu je ne smatraše ljudskim bićem. Ako je žena tako dragocjena i vrijedna, a hidžab simbolizira njenu zaštitu svih ogavnosti, onda je on nesumnjivo mnogo dragocjeniji od onog kakvim ga smatramo. I ako je hidžab zaštita meni, tebi, svim ženama – ja ga neću braniti od onih koji o njemu neistinu zbore. Uloga štita je da brani onog koji ga nosi – ne suprotno. Taj štit se mora nositi onako kako iziskuje. Stoga, i hidžab da bi stvarno bio štit nama mora ispunjavati uslove u potpunosti. Recimo, da bi jedno umjetničko djelo bilo na vrhuncu mora ispuniti određene kriterijume i u sebi sadržati određene elemente koje se od njegovog autora zahtijevaju. Tako je i sa hidžabom, mora da ispuni svoje kriterijume, mora biti onakav kakav je propisan od Gospodara Uzvišenog, a one koje nose hidžab moraju ga upotpuniti u svim dimenzijama i elementima. Umjetnost kao takva je i dalje umjetnost u svom savršenom obliku iako svi koji njoj teže ne dostignu taj stepen. Što znači da i hidžab kao propis, kojeg je Savršeni Stvoritelj propisao, je savršen u svojoj osnovi i obliku, a mi smo samo u težnji da imamo refleksiju savršenog hidžaba. Što smo bliži tome da hidžab nosimo onakav kakav je u biti, to ćemo mi u nama, i oko nas biti bolji u ponašanju, govoru, poljima kojim se bavimo i djelujemo cjelokupnim našim životom. Primjer ispunjenja Allahovog farza je direktna, konstantna veza sa Stvoriteljem, svaki dan, naša veza sa Savršenim Bićem, težnja da Allah bude nama zadovoljan, naš Gospodar, koji nas je stvorio radi toga – radi ibadeta Njemu – i što smo tome bliži naš je život upotunjeniji, naše duše su site. I tad nema mjesta u našim mislima onih ljudi s početka. Jer da su ashabi, nekolicina njih mislili o mušricima i brinuli kakvim ih oni smatraju nikad ne bi dostigli takav stepen, štaviše bili bi poniženi. Međutim, oni su težili da Allah bude njima zadovoljan, živjeli između nade i straha, i Allah im je dao najbolji pomen na dunjaluku i najveći stepen u Džennetu.

Da bismo mi to postigli, moramo slijediti njihov menhedž (put) u svemu, pa i u razmišljanju, ispravnom stavu, koji po automatizmu ruši sve predrasude.

Uzvišeni Allah u Kur’anu kaže:

„ O Vjerovjesniče, reci ženama svojim, i kćerima svojim, i ženama vjernika neka spuste haljine svoje niza se. Tako će se najlakše prepoznati pa neće napastvovane biti. A Allah prašta i Milostiv je.“ El-Ahzab, 59.

„ A reci vjernicama neka obore poglede svoje i neka čuvaju stidna mjesta svoja; i neka ne pokazuju ukrase svoje osim onoga što je ionako spoljašnje, i neka vela svoja spuste na grudi svoje; neka ukrase svoje ne pokazuju drugima, to mogu samo muževima svojim, ili očevima svojim, ili očevima muževa svojih, ili sinovima svojim, ili sinovima muževa svojih, ili braći svojoj, ili sinovima braće svoje, ili sinovima sestara svojih, ili prijateljicama svojim, ili robinjama svojim, ili muškarcima kojima nisu potrebne žene, ili djeci koja još ne znaju koja su stidna mjesta žena; i neka ne udaraju nogama svojim da bi se čuo zveket nakita njihova koji pokrivaju. I svi se Allahu pokajte, o vjernici, da biste postigli ono što želite.“ En-Nur, 31.

Hidžab nije samo komad platna, komad tkanine koju vidite, hidžab treba biti hidžab očiju, hidžab jezika, hidžab našeg ponašanja. Hidžab je Allahova naredba, hidžab je stil života.

Hidžab je farz – stroga dužnost svake šerijatski punoljetne žene. Uvjeti validnosti hidžaba jesu da hidžab prekrije cijelo tijelo, osim onoga što je vjerom izuzeto, da hidžab nije ukras sam po sebi, da hidžab bude od gusto tkanog platna, tj. da nije proziran, da bude prostran, tj. da nije tijesan i da ne oslikava dijelove ženinog tijela, da hidžab nije namirisan, da hidžab nije odjeća kojom se oponašaju muškarci, da hidžab ne nalikuje odjeći nevjernica.

Priredila: Amela Kurtanović

Dozvoljeno je preuzimanje autorskog teksta uz obavezno navođenja izvora tenvir.org u  jednoj u  od prve tri rečenice, kao i na kraju teksta. Korišćenje materijala uz nepoštovanje bilo kog od pomenutih pravila smatraće se kršenjem autorskih prava i podlježe zakonskoj odgovornosti.

Podijelite objavu