Svaki vjernik musliman treba da zna i spozna da je najljepši nakit, ukras kojim jedan musliman može da se okiti jeste edeb. Ono po čemu će se deredže muslimana u Džennetu razlikovati jeste samo njihovo ponašanje i njihov edeb. To nikako nije njihova ljepota, imetak niti  njihovo porijeklo. Čemu nas uči Poslanik s.a.v.s.,  “Allah, uistinu, ne gleda u vaša tijela niti u vas izgled, nego gleda u vaša srca.” (Muslim)

Ebu Hurejre r.a., prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s., rekao: “Vi nećete moći sve ljude namiriti i zadovoljiti svojim imetkom, ali ih možete namiriti i zadovoljiti svojim vedrim licima i lijepim ponašanjem i ahlakom!”

Lijep ahlak je jedna od 4 stvari na kojima opstoji čovjekova vjera. Uzvišeni Allah nam je dao kodeks ponašanja, propisao je kako jedan čovjek, vjernik treba da se ponaša. Dao nam je u Poslanika Muhammeda s.a.v.s., uzora. Čovjek treba da izadje iz svog sopstvenog zatvora, iz zatvora svoje duše da se oslobodi od svojih strasti, da se preda objavi Kur’ana i sunneta, da dopusti da ga Kur’an i sunnet odgaja. Ahlak treba da bude vrhunski cilj muslimana, jer doista je ahlak taj koji će nas odvesti u Džennet ili Džehenem.

Prenosi od Ebu Derde, radijallahu anhu, Vjerovjesnik, salallahu alejhi ve sellem, kaže:  “Nijedna stvar neće biti teža na Sudnjem danu, na mizanu vjernika od lijepe naravi. Zaista, Allah mrzi bezobrazne brbljivce (bestidne u govoru i ponašanju).” (Tirmizi hasen, sahih)

Naša vjera podstiče na lijepo ponašanje i ahlak. Da bi bili dobri vjernici moramo stalno biti najljepšeg ponašanja i prilikom međuljudskih odnosa s drugima. Lijepo ponašanje je neophodno za usavršavanje našeg imana. Islam је utemeljen na individualnom i kolektivnom moralu i odgovornosti. Kolektivni moral se u Kur’anu iskazuje terminima jednakosti, pravde, pravičnosti, bratstva, milosrđa, saosećanja, solidarnosti i slobode izbora.

 

Poslanik, s.a.v.s., bio je najbolji čovjek koji je ikada zakoračio na Zemlju, čovjek najljepšeg ponašanja, i nije zabilježeno da je ikad ikoga uvrijedio niti zakinuo.

Svi bi se trebali truditi da živimo svoj život na isti način kao i on. Mi zaista u Poslaniku imamo divan uzor, uči nas da budemo iskreni, pristojni prema svima, skromni, da ne škrtarimo u svom imetku, da budemo darežljivi. Da se jedino Allahu dž. š., pokoravamo, da ne budemo robovi ljudi.

Budimo ljubazni prema svima, čak i prema onima koji su nepristojni prema nama.

Ibn Mubarek opisao je lijep ahlak riječima: ‘To je vedrina i osmjehnutost lica, činjenje dobra i suzdržavanje od uznemiravanja i činjenja zla i neugodnosti drugima. Ahlak ima svoje uzvišeno mjesto u islamu. Jedna od osnovnih poruka i zadaća ove uzvišene vjere je izgradnja moralnosti kod ljudi. Na to ukazuju i riječi Allahovog Poslanika, s.a.v.s, koji je rekao: ‘Zaista sam poslan da upotpunim plemenite osobine. Upravo zato je Allah, dž.š, dao da ahlak bude mjerilo vrednovanja ljudi: ‘Zaista su najbolji od vas oni sa najljepšim ahlakom’, kaže Allahov Poslanik s.a.v.s.

Današnja omladina, većina njih, sebi za uzora uzimaju poznate ličnosti, što nikako nije dobro.  Musliman treba imati kao uzora samo Poslanika s.a.v.s., sve ostale nazovimo uzore su zapravo samo jedna interpretacija, koja nas vodi pogrešnom putu. Uzvišeni Allah u časnom Kur’anu kaže u suri Er-Rad: „Zar je onaj koji zna da je istina ono što ti se objavljuje od Gospodara tvoga kao onaj koji je slijep? A pouku samo razumom obdareni primaju.“

Islam jeste savršen, ali muslimani nisu. Svaki čovjek griješi, ali mi kao muslimani vjernici treba da imamo lijep ahlak, činjenica je da su sve oči uprte u  muslimane. Ljudi nalepljuju islamu ono što jedan musliman radi, zar to treba sebi da dozvolimo?

Kao što kaže imam Ibn Ebi Zejd, ova 4 hadisa obuhvataju sve aspekte lijepog ahlaka, i svi hadisi o ahlaku i edebu se vraćaju na ova 4 hadisa.

“Niko od vas neće istinski vjerovati sve dok ne bude želio svome bratu ono što želi sebi.”

“Onaj koji vjeruje u Allaha i Sudnji dan neka govori dobro ili neka šuti.”

Odgovor poslanika čovjeku koji je tražio sveoubuhvatni savjet “Nemoj se ljutiti.”

“Od ljepote čovjekovog islama je da ostavi ono što ga se ne tiče.”

Priredila: Amela Kurtanović
Urednik: Mehmed Gicić

Dozvoljeno je preuzimanje autorskog teksta uz obavezno navođenja izvora tenvir.org u  jednoj u  od prve tri rečenice, kao i na kraju teksta. Korišćenje materijala uz nepoštovanje bilo kog od pomenutih pravila smatraće se kršenjem autorskih prava i podlježe zakonskoj odgovornosti.

1+
Podjelite objavu