Tenvir

O nama

Tenvir je nevladina omladinska organizacija čiji je cilj edukovanje mladih o historiji, religiji, nauci kao i o književnosti. Zvaničan datum osnivanja  je 23. april 2020. mada je organizacija djelovala i početkom 2019. godine. Organizacija trenutno djeluje u Srbiji, konkretnije u Sandžaku, Bosni i Hercegovini, Turskoj i Crnoj Gori. Treba napomenuti da je organizacija Tenvir otvorena za nove članove.

Naš cilj

Još prije zvaničnog osnivanja organizacije Tenvir, njeni osnivači su za svoj cilj stavili jedno, a to je da se naša omladina bolje upozna sa svojom: religijom, historijom, kulturom i knjizevnošću.

Odmah počevši sa radom, naša organizacija je već pripremila neke projekte, koji će se realizovati u bliskoj budućnosti. Jedan od prvih velikih projekata je i online debata, otvorenog tipa, gdje bi se više timova takmičilo do prvog mjesta. Taj projekat je pokazao veliko interesovanje, u više dijelova kako naše regije, tako i među susjedima.

Pored toga, želimo da počnemo da pravimo dokumentarne filmove, koji bi svijet bolje upoznali sa našim kulturno-historijskim bogatstvima.

Udruženje Tenvir trenutno ima dva ogranka, a to su ogranci u Novom Pazaru i u Sarajevu. Naša želja je da Udruženje bude most koji će spajati Bošnjake širom svijeta.

Drugi o nama

4+